AACAB Full Member of EFAC

The Association of Accredited Conformity Assessment Bodies is accepted as Full Member of the European Federation of Associations of Certification Bodies.

ААООС е приета за пълноправен член на Европейската Федерация на Асоциациите на Сертифициращите Организации (EFAC)